So sánh sản phẩm
 • SANTA FE HYBRID

  SANTA FE HYBRID

  SANTAFE

  BỨT PHÁ TIÊN PHONG


  - Thiết kế hoàn toàn mới lay động mọi giác quan
  - Tiện nghi đẳng cấp, công nghệ tiên tiến
  - An toàn vượt trội trong phân khúc
  - Cảm xúc ngập tràn mọi cung đường

  1.400.000.000 đ

 • SANTAFE 2.2 DẦU 2021

  SANTAFE 2.2 DẦU 2021

  SANTAFE

  BỨT PHÁ TIÊN PHONG


  - Thiết kế hoàn toàn mới lay động mọi giác quan
  - Tiện nghi đẳng cấp, công nghệ tiên tiến
  - An toàn vượt trội trong phân khúc
  - Cảm xúc ngập tràn mọi cung đường

  1.155.000.000 đ

 • SANTAFE 2.5 XĂNG 2021

  SANTAFE 2.5 XĂNG 2021

  SANTAFE

  BỨT PHÁ TIÊN PHONG


  - Thiết kế hoàn toàn mới lay động mọi giác quan
  - Tiện nghi đẳng cấp, công nghệ tiên tiến
  - An toàn vượt trội trong phân khúc
  - Cảm xúc ngập tràn mọi cung đường

  1.055.000.000 đ

 • SANTAFE 2.5 XĂNG ĐẶC BIỆT 2021

  SANTAFE 2.5 XĂNG ĐẶC BIỆT 2021

  SANTAFE

  BỨT PHÁ TIÊN PHONG


  - Thiết kế hoàn toàn mới lay động mọi giác quan
  - Tiện nghi đẳng cấp, công nghệ tiên tiến
  - An toàn vượt trội trong phân khúc
  - Cảm xúc ngập tràn mọi cung đường

  1.190.000.000 đ

 • SANTAFE 2.2 DẦU ĐẶC BIỆT 2021

  SANTAFE 2.2 DẦU ĐẶC BIỆT 2021

  SANTAFE

  BỨT PHÁ TIÊN PHONG


  - Thiết kế hoàn toàn mới lay động mọi giác quan
  - Tiện nghi đẳng cấp, công nghệ tiên tiến
  - An toàn vượt trội trong phân khúc
  - Cảm xúc ngập tràn mọi cung đường

  1.290.000.000 đ

 • SANTAFE 2.5 XĂNG CAO CẤP 2021

  SANTAFE 2.5 XĂNG CAO CẤP 2021

  SANTAFE

  BỨT PHÁ TIÊN PHONG


  - Thiết kế hoàn toàn mới lay động mọi giác quan
  - Tiện nghi đẳng cấp, công nghệ tiên tiến
  - An toàn vượt trội trong phân khúc
  - Cảm xúc ngập tràn mọi cung đường

  1.275.000.000 đ

 • SANTAFE 2.2 DẦU CAO CẤP 2021

  SANTAFE 2.2 DẦU CAO CẤP 2021

  SANTAFE

  BỨT PHÁ TIÊN PHONG


  - Thiết kế hoàn toàn mới lay động mọi giác quan
  - Tiện nghi đẳng cấp, công nghệ tiên tiến
  - An toàn vượt trội trong phân khúc
  - Cảm xúc ngập tràn mọi cung đường

  1.375.000.000 đ

Giỏ hàng của tôi (0)
Số điện thoại
0932 319 665- 0932 318 665