So sánh sản phẩm

THẺ HỘI VIÊN HYUNDAI LONG BIÊN - HYUNDAI MEMBERSHIP

Để tạo mối quan hệ gắn kết với Khách hàng, Hyundai Long Biên đại lý ủy quyền TC Motor chính thức triển khai chương trình Hyundai Membership.

 
KHÁCH HÀNG TRUNG THÀNH - MỞ THẺ HỘI VIÊN
 
A. Giới thiệu chung

- Hyundai Membership/ Hội viên Hyundai là tên gọi chính thức của chương trình Khách hàng thân thiết dành cho tất cả các Khách hàng đang mua và sử dụng xe Hyundai tại Hyundai Long Biên.
- Hội viên đăng ký chương trình sẽ được nhận những quyền lợi và ưu đãi thiết thực nhất theo từng phân hạng thẻ (Silver, Gold, Platinum) có thể kể đến như sau:
+ Tặng điểm tích lũy để tiêu dùng dịch vụ.
+ Hỗ trợ chăm sóc xe tại nhà, hỗ trợ đưa đón, hỗ trợ cho mượn xe…
+ Miễn phí rửa xe, cứu hộ…
+ Đặc biệt trải nghiệm phòng chờ Hội viên Hyundai
+ Và nhiều quyền lợi hấp dẫn khác


B. Chính sách

I. ĐĂNG KÝ THAM GIA VÀ CẤP THẺ

- Cá nhân/ Tổ chức sở hữu xe Hyundai và sử dụng dịch vụ tại Hyudai Long Biên đăng ký tham gia chương trình thành công sẽ được cấp tài khoản + thẻ hội viên, và được gọi là Hội viên.
- Mỗi tài khoản/ thẻ Hội viên được gắn với duy nhất 01 xe Hyundai. Trường hợp KH có sở hữu nhiều xe thì sẽ được đăng ký và cấp các tài khoản + thẻ hội viên độc lập với nhau.
- Hội viên sẽ nhận được thẻ trong vòng từ 10 đến 15 ngày kể từ khi đăng ký thành công hoặc cập nhật hạng Hội viên mới.
- Hội viên cần xuất trình thẻ Hội viên khi sử dụng các quyền lợi Hội viên của mình.
- Các trường hợp cấp thẻ cụ thể:
 

Trường hợp
 
Yêu cầu

Cấp thẻ mới khi đăng ký tham dự chương trình
 
- Nhập mẫu đăng ký tại Đại lý
- Cung cấp bản chụp Đăng ký xe và chứng minh nhân dân.
- Trường hợp chưa có đăng ký xe -> cung cấp bản sao hợp đồng + sổ bảo hành.

Cấp lại thẻ khi Hội viên làm mất thẻ (Hội viên có thể liên hệ Hotline để thông báo tạm khóa thẻ trong trường hợp bị mất thẻ)
 

Cấp lại thẻ khi Hội viên tăng/ xuống hạng
 
 
 

II. PHÂN HẠNG HỘI VIÊN

Hội viên được phân thành 3 hạng:

- Hội viên Silver/Bạc
- Hội viên Gold/Vàng
- Hội viên Platinum/Bạch Kim  

III. XÉT HẠNG

- Việc xét hạng Hội viên dựa trên hai yếu tố: Số lượt làm dịch vụĐiểm xét hạng tích lũy được trong kỳ xét hạng.
- Kỳ xét hạng: 12 tháng kể từ khi mở thẻ hoặc từ khi cập nhật hạng thẻ mới

+ Xét lên hạng: Hội viên có thể lên hạng ngay khi đạt được điều kiện lên hạng mới (không cần chờ tới đủ 12 tháng để xét lên hạng)
+ Xét duy trì hoặc xuống hạng: Khi đủ 12 tháng kể từ khi mở thẻ hoặc cập nhật hạng thẻ mới, thẻ hội viên sẽ được xét hạng lại.
Nếu đáp ứng điều kiện của hạng hiện tại: duy trì hạng.
Nếu không đáp ứng duy trì hạng hiện tại: xuống hạng liền dưới.


IV. TÍCH LŨY VÀ ĐỔI ĐIỂM  

- Sau khi Hội viên sử dụng dịch vụ tài khoản Hội viên sẽ được tích một số điểm theo tỷ lệ tương ứng gọi là Điểm tích lũy. Điểm tích lũy có hai chức năng:
      + Điểm tích lũy dùng để xét hạng hay gọi là điểm xét hạng. Điểm tích lũy có thời hạn trong mỗi kỳ xét hạng. Sau một kỳ xét hạng hoặc khi KH lên hạng, điểm xét hạng sẽ reset lại từ 0.
     + Điểm tích lũy tiêu dùng để tiêu dùng/ chi trả khi sử dụng dịch vụ của Đại lý ở các lần tiếp theo hay gọi là điểm tiêu dùng. Điểm tiêu dùng không có thời hạn sử dụng.


- Tỷ lệ tích điểm và đổi điểm: theo từng hạng thẻ

     + Hạng S (Bạc): 1 VNĐ sử dụng dịch vụ = 0.03 điểm tích lũy (cả điểm xét hạng và điểm tiêu dung). (Điểm tích lũy tương ứng 3% tiền sử dụng dịch vụ)
    + Hạng G (Vàng): 1 VNĐ sử dụng dịch vụ = 0.05 điểm tích lũy (cả điểm xét hạng và điểm tiêu dùng). (Điểm tích lũy tương ứng 5% tiền sử dụng dịch vụ)
    +Hạng P (Bạch Kim): 1 VNĐ sử dụng dịch vụ = 0.07 điểm tích lũy (cả điểm xét hạng và điểm tiêu dùng). (Điểm tích lũy tương ứng 7% tiền sử dụng dịch vụ)

(*) Giá trị sử dụng dịch vụ không bao gồm các khoản thanh toán được bảo hiểm, bảo hành, nội bộ chi trả.
+ 1 điểm tiêu dung sẽ đổi được 1 VNĐ để sử dụng chi trả các khoản làm Dịch vụ tại Đại lý ở các lần tiếp theo. Điểm tiêu dung không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.


V. ĐIỀU KIỆN CHO CÁC HẠNG THẺ
 
 
Điều kiện xét lên hạng/ mở thẻ
 
Điều kiện xét duy trì hạng
SILVER
* Khách hàng vào làm dịch vụ:
- Có lượt dịch vụ: >= 0 lượt

* Khách hàng mua xe mới: Đối với tất cả khách hàng mua xe mới tại Đại lý

 
 
GOLD
* Khách hàng vào làm dịch vụ:
- Là Hội viên Silver
- Có lượt Dịch vụ: >= 3 lượt
- Điểm xét hạng >= 120.000 điểm (tương đương 06 triệu đồng dịch vụ)
 
- Có lượt Dịch vụ: >= 3 lượt
- Điểm xét hạng >= 180.000 điểm (tương đương 6 triệu đồng dịch vụ)
PLATINUM
- Là Hội viên Gold
Có lượt Dịch vụ: >= 6 lượt
- Điểm xét hạng >= 360.000 điểm (tương đương 12 triệu đồng dịch vụ)
 
- Có lượt Dịch vụ: >= 6 lượt
- Điểm xét hạng >= 600.000 điểm (tương đương 12 triệu đồng dịch vụ)
 
(*)Ghi chú:
- 01 lượt dịch vụ là lượt dịch vụ có phát sinh giá trị (doanh thu) >0 đồng
- Giá trị sử dụng dịch vụ không bao gồm các khoản thanh toán thông qua bảo hiểm, bảo hành
 

VI. QUYỀN LỢI HỘI VIÊN

 
 

SILVER
 
GOLD PLATINUM

1. Tặng điểm tiêu dùng (*) trị giá doanh thu (không bao gồm dịch vụ thanh toán qua bảo hiểm)
 
2% 3% 5%

2. Nhắn tin, tặng điểm tiêu dùng (tích điểm vào thẻ) vào ngày sinh nhật KH. Kh chỉ được tiêu số tiền đó khi sử dụng dịch vụ tại Đại lý trong vòng 3 tháng kể từ ngày sinh nhật của mình
 
 
 
Nhắn tin
 
 
50.000 điểm
 
 
100.000 điểm

3. Miễn phí rửa xe
 
    Ngoại thất

4. Miễn phí kiểm tra GDS + Nâng cấp AVN
 
  X X

5. Miễn phí kiểm tra xe tại nhà (cách ĐL không quá 05 km). Trong trường hợp vượt quá 05km quy đinh, Khách hàng tự thanh toán thêm tiền phát sinh
 
    X

6. Miễn phí đưa KH đến một điểm duy nhất ( cách ĐL không quá 10 km). Trong trường hợp vượt quá 10km quy đinh, Khách hàng tự thanh toán thêm tiền phát sinh
 
    X

7. Hỗ trợ cho KH mượn xe trong thời gian sửa chữa (trong giờ Hành chính). Thời gian mượn tối đa là 2 ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần
 
     X

8.Ưu tiên tiếp nhận xe
 
    X

9. Sử dụng Phòng chờ hội viên Hyundai
 
  X X
 
(*) 1 Điểm tiêu dung = 1 Việt Nam Đồng. Điểm tiêu dung không có giá trị quy đổi thành tiền mặt

Chuyển quyền lợi Hội viên

Khi Hội viên chuyển nhượng/ bán xe, Đại lý có quyền bãi miễn danh hiệu Hội Viên và toàn bộ quyền lợi trong tài khoản Hội viên sẽ bị hủy bỏ trừ trường hợp ngoại lệ sau:


- Điều kiện:
   
    + Hội viên lập yêu cầu chuyển toàn bộ quyền lợi sang tài khoản + thẻ Hội viên mới được lập khi Hội viên mua xe mới trong vòng 01 tháng kể từ ngày có yêu cầu. Các quyền lợi trong tài khoản Hội viên cũ sẽ được chuyển khi tài khoản/ thẻ mới của Hội viên được kích hoạt. Sau một tháng Hội viên không mua xe mới và đăng ký tham gia chương trình, tài khoản + thẻ Hội viên cũ cùng các quyền lợi liên quan sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn.


    + Ngoại lệ này chỉ áp dụng với Hội viên hạng Gold/ Vàng trở lên.

- Hội viên cần thực hiện:
   
    + Nhập yêu cầu chuyển quyền lợi theo mẫu tại Đại lý

    + Bàn giao lại thẻ Hội viên đang có hiệu lực tại thời điểm yêu cầu

VII. ĐIỀU LỆ CHƯƠNG TRÌNH
 •  Điều lệ này là cơ sở pháp lý giải quyết mọi quan hệ giữa Đại lý và Hội viên. 
 •  Đại lý có quyền sửa đổi cấu trúc chương trình,thay đổi chính sách, tạm ngừng hoặc chấm dứt toàn bộ hoặc một phần hoạt động của Chương trình tại bất kỳ thời điểm nào, có (hoặc không) báo trước.
 • Hội viên có trách nhiệm đọc kỹ và được hiểu là chấp nhận đồng thời tuân thủ bản điều lệ này.
 •  Đại lýcó quyền thu hồi lại các điểm thưởng, số liệu ghi nhận cho hội viện trong trường hợp lỗi hệ thống.
 • Đại lý được quyền kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoặc bất kỳ tài khoản hội viên của Chương trình tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho Hội viên.
 • Đại lý có quyền bãi miễn danh hiệu Hội viên trong các trường hợp như Hội viên vi phạm Điều lệ chương trình, Hội viên chuyển nhượng/bán xe (*), Hội viên tự nguyện xin rút không tham gia chương trình…Khi danh hiệu Hội viên bị bãi miễn thì toàn bộ quyền lợi trong tài khoản Hội viên sẽ bị huỷ bỏ.
 * Các vi phạm Điều lệ Chương trình bao gồm (nhưng không giới hạn): 
 • Lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích các phần thưởng, các trang thiết bị cơ sở vật chất của Chương trình dành cho Hội viên. 
 • Có những hành động gây thiệt hại cho
 • Chương trình hoặc các đối tác (nếu có) của Chương trình.
 • Có những hành động xúc phạm, hành hung, đe dọa Đại lý hoặc nhân viên Đại lý.
 • Có những hành động khác mà Đại lý cho rằng đã vi phạm Điều lệ Chương trình.
 • Danh hiệu Hội viên, Thẻ hội viên, các quyền lợi của Hội viên không được phép chuyển nhượng, thừa kế hoặc thế chấp(*).
(*) Trừ trường hợp quy định tại mục Chuyển quyền lợi Hội viên.

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline: 024 36 99 2299 - 024 33 89 2299


_______________________________________________________________________________

HYUNDAI LONG BIÊN
Đại lý ủy quyền của TC MOTOR
 • Địa chỉ : Số 3+5 Nguyễn Văn Linh, P. Gia Thụy , Q. Long Biên, Tp. Hà Nội.
 • Địa chỉ : Chi nhánh Nguyễn Khoái, số 55 Nguyễn Khoái, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
 • Hotline Dịch vụ: 0943 288 689
 • Hotline Chăm sóc Khách hàng: 0243.389.2299 - 0243.699.2299

 
Lượt xem1903
Giỏ hàng của tôi (0)
Số điện thoại
0932 319 665- 0932 318 665